Dagelijks bereikbaar op :
Telefoon: +31 (0)6 41085250 E-Mail: info@staalhand.nl

Leveringen en reparaties vallen onder de algemene leverings-en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie aangeduid als Metaalunievoorwaarden voorheen als SMECO voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2001.